Dirk Jan Buter's Aspiring Innovators Magazine

Een nieuwe blik op de huidige problemen van de wereld

De wereld verbeteren is een grote opgave, maar met een kleine bijdrage kunnen we een groot verschil maken. Er zijn veel problemen in de wereld, dat ons voor een grote uitdaging plaatst. Denk maar aan klimaatverandering, voedselzekerheid, energiebronnen, waterkwaliteit, gezondheid, armoede, onderwijs, natuurbescherming, sociale ongelijkheid, afvalverwerking, natuurrampen, veiligheid, oorlogen en conflicten, cybersecurity, de arbeidsmarkt enz... enz.

Oceanen schoonmaken

Als voorbeeld noem ik even het verhaal van Boyan Slat, een Nederlandse uitvinder en ondernemer die het project The Ocean Cleanup heeft opgericht. Het project heeft als doel om plastic afval uit de oceanen te verwijderen, de zogenoemde plastic soep. Veel van het plastic afval verdwijnt in oceanen over de hele wereld.

Dit afval heeft verwoestende gevolgen voor het mariene ecosysteem en bedreigt de natuur. Dieren raken verstrikt in plastic en innemen, wat hun overlevingskansen vermindert. Microplastics worden wijdverspreid en dringen door in de voedselketen, inclusief ons voedsel en drinkwater.

The Ocean Cleanup maakt gebruik van drijvende barrières om het afval te vangen. Het project heeft successen geboekt, zoals het vangen van plastic uit de Great Pacific Garbage Patch (of drijvende vuilnisbelt). Het heeft wereldwijde erkenning gekregen en mensen bewust gemaakt van de plasticvervuiling in de oceanen.

CO2 opvangen en opslaan

Een ander voorbeeld is het BECCS-project (Bio-Energy with Carbon Capture Storage), een samenwerking van wetenschappers, onderzoekers en instanties over de hele wereld, dat tot doel heeft de CO2-uitstoot en de klimaatverandering te verminderen door biomassa als energiebron te gebruiken. Bomen slaan in hun leven CO2 op, hun biomassa wordt verbrand en vervolgens wordt de CO2 opgevangen en opgeslagen om te voorkomen dat het in de atmosfeer terechtkomt. Met de verbranding wordt elektriciteit opgewekt. Het project heeft de potentie om een ​​belangrijke rol te spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Kunstmatig blad

Julian Melchiorri is een Italiaanse ontwerper en biohacker die het project "Silk Leaf" heeft opgezet. Hij heeft een kunstmatig blad ontwikkeld dat CO2 kan opnemen en zuurstof kan produceren, geïnspireerd op de fotosynthese in echte bladeren. De Silk Leaf kan worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren in stedelijke omgevingen en gesloten ruimtes zoals het ruimtestation ISS. Het project is een innovatieve oplossing om luchtvervuiling te verminderen en een gezonde leefomgeving te bevorderen.

Inclusieve AI

Fei-Fei Li is een uit China afkomstige computerwetenschapper en professor in de informatica. Zij heeft de non-profitorganisatie AI4ALL opgericht, gericht op diversiteit en inclusie binnen kunstmatige intelligentie. De organisatie biedt educatieve programma's en beurzen aan jongeren, vooral die uit minderheids gemeenschappen, om hen kennis te laten maken met en te leren over AI. Het doel is om gelijke kansen te creëren en diverse perspectieven en stemmen te waarborgen in de ontwikkeling van AI. Het project heeft als doel de technologie beter af te stemmen op de behoeften van verschillende gemeenschappen en bij te dragen aan een meer inclusieve AI-gemeenschap.

De oproep

Als nieuwe technologiegroep voor persoonlijke ontwikkeling weten we samen meer en kunnen we samenwerken om dit soort of vergelijkbare wereldproblemen aan te pakken. Zo kunnen we het leven van miljoenen mensen verbeteren. Wij willen jou vragen om met een frisse blik naar deze bovengenoemde opsomming met onderwerpen te kijken. We vragen iedereen om erover na te denken en een oplossing te vinden voor één ervan die binnen jouw bereik ligt. Hoe zou jij dit aanpakken? Stuur ons je idee op en wie weet verschijnt jouw idee in dit magazine.

Klein en samenwerken

De genoemde voorbeelden leggen de lat erg hoog, maar elke mogelijke poging om de wereld te verbeteren is een stap in de goede richting, hoe klein ook, door samen te werken in teams staan ​​we sterker en kunnen we meer bereiken. Doe je mee?