The New Internet

I’ve always wondered why people have to pay for domain names, SSL certificates. It’s just a simple name stored on a server in a database or some encryption technology being used. The amount is not proportional to the actual costs.

The internet is way too complicated, even if it isn’t necessary. It was created by smart developers who miss their mark. They don’t know how to turn their ideas into simple solutions that everybody can understand. This makes it unattainable for many people.

The internet does not keep up with the times, it is outdated. Take a look at the e-mail system, for example! We use WhatsApp and similar services almost even more often than email. Though the basics of the email system are much better than it being managed by one company like WhatsApp only. In short, the internet is lagging behind.

As an aside, some people think that the internet is being replaced by the metaverse. I’m sure the metaverse has a lot of future, but it’s not a replacement for the flat Internet.

The solution to these problems is not so easy, it takes time and effort to change something. We at The New Internet want to bring about that change. For more information, feel free to contact us or sign up for our newsletter.

Ik heb me altijd afgevraagd waarom mensen moeten betalen voor domeinnamen, SSL-certificaten. Het is gewoon een eenvoudige naam die is opgeslagen op een server in een database of een of andere versleutelingstechnologie die wordt gebruikt. Het bedrag staat niet in verhouding tot de werkelijke kosten.

Het internet is veel te ingewikkeld, ook al is het niet nodig. Het is gemaakt door slimme ontwikkelaars die hun doel missen. Ze weten niet hoe ze hun idee├źn moeten omzetten in eenvoudige oplossingen die iedereen kan begrijpen. Dit maakt het voor veel mensen onbereikbaar.

Het internet gaat niet met de tijd mee, het is verouderd. Kijk bijvoorbeeld eens naar het e-mailsysteem! We gebruiken WhatsApp en soortgelijke diensten bijna zelfs vaker dan e-mail. Hoewel de basis van het e-mailsysteem veel beter is dan het beheerd wordt door een bedrijf als WhatsApp. Kortom, internet loopt achter.

Even terzijde, sommige mensen denken dat internet wordt vervangen door de metaverse. Ik weet zeker dat de metaverse veel toekomst heeft, maar het is geen vervanging voor het platte Internet.

De oplossing voor deze problemen is niet zo eenvoudig, het kost tijd en moeite om iets te veranderen. Wij van Het Nieuwe Internet willen die verandering bewerkstelligen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op of meld u aan voor onze nieuwsbrief.